Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

eEDUCATIE

Dezvoltarea unei platforme informatice de tip E-educatie care va sustine electronic procesul educational desfasurat de Universitatea Stefan cel Mare din Suceava.

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Obiective

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava, derulează, începând din decembrie 2011, proiectul „Dezvoltarea unei platforme informatice de tip E-educaţie care va susţine electronic procesul educaţional desfăşurat de Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Obiectivele proiectului constau în acoperirea nevoilor de informare, educare, evaluare şi management didactic, realizarea unui portal eLearning pentru administrare de conţinut educaţional, proiectarea şi popularea bazelor de date specifice educaţiei electronice, crearea unui sistem de management a instruirii  şi a documentelor aferente instruirii, creşterea performanţelor de învăţare prin tehnici eLearning  şi asigurarea infrastructurii de comunicaţie corespunzătoare serviciilor eLearning.

  • Valoarea totală a proiectului este de 5.163.290 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 4.102.231 lei. Proiectul se implementează pe o durată de 24 de luni.
  • Portalul eLearning USV este conceput ca o colecţie de site-uri web specifice structurilor educaţionale din cadrul universităţii.
  • Informaţiile specifice şi maniera de prezentare a acestora pot fi personalizate în scopul asigurării unor servicii de colaborare optime între participanţii la procesul de educaţie.
  • Entităţile educaţionale pot publica propriile cataloage de cursuri grupate pe programe de studiu, ani de studiu, departamente  etc.

Portalul eLearning propus pentru Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava susţine procesul de învăţare cu ajutorul calculatorului ca o metodă complementară la instruirea tradiţională.  

Este o soluţie care oferă suporturi de curs, materiale didactice auxiliare în format digital studenţilor angrenaţi în ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat din cadrul celor nouă facultăţi ale USV, precum şi instrumente de colaborare între studenţi şi profesori pentru derularea unor proiecte specifice învăţământului superior pentru ciclul licenţă, masterat sau doctorat.

Studenţii vor avea acces în zona din portal specifică programului de studiu din care fac parte şi vor putea consulta catalogul de cursuri digitale. Ei pot participa la procesul de instruire online prin parcurgerea cursurilor dorite şi accesarea resurselor electronice asociate.

Suportul tehnologic necesar acestor funcţionalităţi are la baza o infrastructură hardware adecvată precum şi componente software specializate specifice (Learning Management System - LMS).

Link platforma AEL

Platforma AeL
Portal educational USV

Pentru informatii de suport privind platforma AeL, va rugam sa ne contactati la adresa e-educatie [at] usv.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Instrumente Structurale 2007-2013
Fonduri Structurale - A.N.C.S.