Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

eEDUCATIE

Dezvoltarea unei platforme informatice de tip E-educatie care va sustine electronic procesul educational desfasurat de Universitatea Stefan cel Mare din Suceava.

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Activitati

Principalele activități ale proiectului sunt: achiziționarea și implementarea soluției informatice eLearning, instruirea administratorilor de sistem și a utilizatorilor, realizarea managementului de proiect, informarea și publicitatea proiectului, achiziționarea și derularea serviciilor de audit financiar și tehnic.

Stadiul implementarii proiectului

Trim.I 2013

In trimestrul I din 2013 s-a derulat in continuare procedura de achizitie. Urmare a unei contestatii depuse, conform deciziei CNSC, a fost reluata procedura de atribuire. Contestatia a fost ulterior respinsa, fiind urmata de o noua contestatie, a altui ofertant, care insa a fost retrasa înainte de emiterea unei noi decizii CNSC. Ca urmare procedura de licitatie a fost finalizata (martie 2013) fiind initiata contractarea achizitiei platformei informatice de instruire care face obiectul proiectului.

Au fost elaborate 3 notificari de decalare a termenelor de finalizare a unor activitati, corelat cu prelungirea procedurii de achizitie. Principalele proceduri de achizitie fiind decalate, in lipsa posibilitatilor de a efectua plati, a fost returnata prefinanţarea neutilizata.

In paralel s-au desfăşurat activităţile de informare si publicitate prevăzute.

Trim.IV 2012

Au continuat activitatile prevazute fiind derulate in continuare procedurile de achizitie. S-au evaluat ofertele depuse si s-au solicitat clarificarile necesare din partea ofertantilor.

În perioada 22 - 23.11.2012 au fost depuse către CNSC 2 contestații de către operatori economici ofertanți. Procedura de licitație deschisă " Dezvoltarea unei platforme informatice de instruire online (asistată de calculator) care va susține electronic procesul educațional desfășurat de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava" , este suspendată din data de 23.11.2012.

Au fost realizate cele două panouri de afișare temporară și permanentă cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală, precum și cu respectarea cerințelor OIPSI și au fost instalate la sediul Universității, în loc vizibil. Au fost realizate 300 de pliante și broșuri, cu informații referitoare la proiect.

S-au desfăşurat, in paralel, activităţile de informare si publicitate prevăzute.

Trim.III 2012

In intervalul iulie-septembrie 2012 a continuat derularea procedurii de achiziţie a platformei e-Educatie care face obiectul principal al proiectului. S-au analizat documentele de calificare, oferta financiara si oferta tehnica pentru cele 4 oferte depuse. S-a organizat o sesiune demonstrativa pentru prezentarea aplicaţiei software ofertate. In urma analizei ofertelor, comisia de evaluare si experţii cooptaţi din partea beneficiarului si a firma de consultanta angajate au elaborat solicitări de clarificare care au fost transmise ofertanţilor. Răspunsurile au fost analizate si s-au emis rapoartele interne corespunzătoare.

A fost emisa o notificare către OIPSI pentru decalarea unor termene pentru activităţile de achiziţie prevăzute. Prelungirea acestor termene a fost necesara datorita volumului mare de informaţie procesata si necesitaţii derulării unei corespondente de clarificare cu ofertanţii. Solicitarea a fost avizata pozitiv.

S-a pregătit si s-a transmis cererea de rambursare nr.1.

Au fost achiziţionate produse consumabile si de birotica pentru managementul proiectului, conform prevederilor contractuale.

In paralel s-au desfăşurat activităţile de informare si publicitate prevăzute.

Trim.II 2012

S-a finalizat documentaţia de atribuire pentru procedura de achiziție pentru selectarea furnizorului pentru sistemul eLearning "Dezvoltarea unei platforme informatice de instruire online (asistată de calculator) care va susține electronic procesul educațional desfășurat de Universitatea „Ștefan cel Mare din Suceava". Procedura de atribuire este in derulare. A fost aprobata cererea de prefinanţare nr.1 si s-a pus la dispoziţia beneficiarului suma prevăzuta.

In paralel s-au desfăşurat activităţile de informare si publicitate prevăzute.

Trim.I, 2012

A fost iniţiat proiectul si s-a elaborat documentaţia de atribuire pentru serviciile de audit tehnic si financiar si consultanţă management proiect. Au fost organizate si finalizate procedurile de achiziţie pentru servicii de informare si publicitate, audit extern si management de proiect. S-a imitat activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire pentru selectarea furnizorului pentru sistemul eLearning. A fost elaborata cererea de prefinanţare nr.1.

S-au iniţiat de asemenea activităţile de informare si publicitate prevăzute.

 • Link platforma AEL

  Platforma AeL
  Portal educational USV

  Pentru informatii de suport privind platforma AeL, va rugam sa ne contactati la adresa e-educatie [at] usv.ro

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

  Uniunea Europeana
  Guvernul Romaniei
  Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

  Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
  Instrumente Structurale 2007-2013
  Fonduri Structurale - A.N.C.S.